startsida

sällskapet

biografi

verk

arkiv

länkar

"Och om sin längtan sjöng han.."
Dan Anderssons liv i ord och ton presenteras av
Karin och Åke Birberg
Plats: Danslogen Norra Bergets Sundvall.
Tid: Söndagen den 15/3 kl 14.00

Pris: 100 kr ink fika.
Endast förhandsanmälan eftersom vi vill veta hur mycket fika vi skall förebereda

Anmälan senast 13/3: Mail till: havsornen@yahoo.se eller Olle tel  070-2767819 eller Kristina 070-3654425. Betala till Karl Östman-sällskapets plusgiro: 10 97 58-3 eller swish 070-2767819

Arrangör: Karl Östman-sällskapet, ABF Västernorrland.

--------------------------------------

Karl Östman föddes 1876 i Nätra socken, Ångermanland. Fadern var båtsman, 
finsnickare och spelman. År 1885 flyttade familjen till Hörningsholms sågverk på Alnö. Karl Östman arbetade från 11 års ålder vid sågverk, i skogsarbete, hamnarbete och med kolning.

Storstrejkåret 1909 debuterade Karl Östman med novellsamlingen "Pilgrimer". Därefter publicerade han flera noveller, en roman och en stor mängd artiklar som framför allt skildrade arbetarnas förhållanden.

Karl Östman-sällskapet bildades måndagen den 11 november 2002 på initiativ av Medelpadsakademin och Sten Rigedahl.

Sidan uppdaterade senast 190113