startsida

sällskapet

biografi

verk

arkiv

länkar


Webb-platser om Karl Östman
 
Sundsvallsminnen
Här finns uppgifter om Karl Östmans arkiv och handlingar ur detta.
 
Andra länkar  
Länsbiblioteket  
DELS De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, DELS, samlar de litterära
sällskapen, främjar och sprider kännedom om den litterära sällskapsrörelsen
samt samordnar arrangemang av gemensamt intresse. Med många länkar
till litterära sällskap.