startsida

sällskapet

biografi

verk

arkiv

länkar


Webb-platser om Karl Östman
 
Sundsvallsminnen
Här finns uppgifter om Karl Östmans arkiv och handlingar ur detta.
 
Länsbiblioteket Västernorrland
Om Karl Östman och andra författare med anknytning till Medelpad
och Ångermanland
 
   
   
   
Andra länkar  
DELS
De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, DELS, samlar de litterära
sällskapen, främjar och sprider kännedom om den litterära sällskapsrörelsen
samt samordnar arrangemang av gemensamt intresse. Med många länkar
till litterära sällskap.
 
Bibliopol
Diskussionsforum för antikvarisk litteratur.
 
Medelpadsakademin
Målet med Akademins verksamhet är att stärka Medelpads identitet genom att ge kännedom om och belysa dess historia in i nutid liksom att vara med och skapa dess framtid.