startsida

sällskapet

biografi

verk

arkiv

länkar

(under arbete, ej fullständig)
Pilgrimer. 1909    
En fiol och en kvinna och andra historier. 1912    
Hunger, En bok om sågverksfolk och annat. 1916    
Den breda vägen. Roman. 1923    
”De döda sågverken på Alnön”, [artikelserie] Sundsvalls Tidning 1934–1935
Stabbläggare och andra noveller. 1976 [Postum samlingsvolym]
 
Artiklar | Noveller
 
 
Artiklar
Reflektioner (sign. ”Atterdag”). Nya Samhället, 1906-05-20
Från bolagsstugor och brädgårdar. II. Plankbärare.(sign. ”Atterdag”). Svenska Folket, 1907
Strindbergsstriden bedömd av en arbetare. Aftontidningen, 1910-08-05
Banditkänslor. Nya Samhället, 1918-02-14
Diktaren i sågverket, (sign. ”Askungen”). Svenska Dagbladets söndagsbilaga, 1929-12-08
Fackorganisationen vid Laurents 20 år. Nya Samhället, 1937-05-08
Kungasagor, del IV. Sundsvalls Tidning, 1939-01-10
Livsrum. Nya samhället, 1940-02-21
Fackföreningsrörelsen i Medelpad. Skogsindustriarbetaren, 1941, h 24
Som sågverksarbetare på Murmankusten. Glimtar, 1942
Fackföreningsrörelsen i Medelpad. Skogindustriarbetaren nr 21, 1941
Vintrar förr i tiden. Nya Samhället, 1942-02-06
Vårt broderland västerut. Sundsvalls Tidning, 1942-06-23
En stad växer upp. Sundsvalls Tidning, 1942-12-24
Ett sågverk berättar. Skogsindustriarbetaren, nr 15/16 1947
 
Odaterade artiklar
”Vid Selångersåns minnesrika vatten”, Sundsvalls Tidning 1940-tal
”I landet mellan älvarna”, artikel i Sundsvalls Tidning 1941
  
Noveller
Vår på sågverket. Svenska Folket, 1906
Mellan fantasi och verklighet. Nya Samhället, 1906-04-26
Min väns bref. Publicerad? 1908
Skörd. Nya Samhället, 1908-11-14
Som ett dammkorn.  Aftontidningen, 1910
Sågspånskonst. Minareten, 1915
Fastlagskortet. Transportarbetaren, nr 3 1918
Vargavinter. Publicerad? 1919
Det ordnar sig alltid. Medelpadskuriren, 1922-03-02
Den gamle kolaren. Medelpadskuriren 1922-10-19
Sågverken – Grottekvarnarna. 1923. Publicerad?
Flyttande fåglar. Sundsvalls Tidning, 1924
Novembermorgon. Clarté, 1924
Drömmen om Himmelriket. Nya Samhället, 1924-03-27
Därute ligger havet. Lördagskvällen, 1927-02-12
En underlig man. Lördagskvällen nr 44, bilaga till Folkets Dagblad Politiken, 1944
Ett folk i svält. Social-demokraten 1928-03-04
Ett folk i svält. Nya Samhället 1928-03-17
Bara några fattiga män. Socialdemokraten, 1928-05-20
Arbetaren i skogen. Konsumentbladet, 1928-06-02
Jul i skogen. Bevingad jul. 1930
Sågen brinner. Starkotter1932-07-02--03
Sågen brinner. Sundsvalls Tidning, 1934-07-28
Lassar-Larsson, Nya Samhället, 1935-09-07
Sigurd Klockare. Skogsindustriarbetaren, nr 7 1944
En kväll i brädgården. Såningsmannen, 1951-10-13
 
Odaterade noveller
Ambrosius. Publicerad i Lördagskvällen
En fredspredikan. Publicerad i Nya Samhället
Hemkomst. En historia från den gamla goda tiden. Publicerad?
Hets. Blad ur ett sågverks historia. Publicerad i Nya Samhället.
Johannes Janssons papper. Publicerad i Stormklockan.
När mobiliseringsordern kom. Publicerad?
Skalden Ädelblohm. Publicerad i Frihets julnummer
Snö. Publicerad?