TILLBAKA

Här är några bilder från invigningen av Karl Östman-reliefen.
En dragspelsorkester interfolierade invigningen av Karl Östman reliefen, som avtäcktes femtio år efter författarens död, 2003.
 Platsen var Karl Östmans tomt vid järnåldersgravarna nära nuvarande Skandic Hotell, där hans hus stod till ombyggnaden av E4 på 60-talet.

Arbetarkommunens ordförande Göran Johansson prydde själv platsen med de röda fanorna.
 Närvarande var initiativtagaren till minnesplatsen Sten Rigedahl Medelpadsakademin,
skulptrisen Unni Brekke, dottersönerna Jan och Göran Wredenberg samt festtalaren Nils Johan Tjärnlund och en intresserad publik


Musik stod bla. Lars Almestad till vänster och Gun-Britt Hermansson för.


Från vänster: Roger Johansson, Unni Brekke, Jan Wredenberg, Göran WredenbergBilden till vänster: Nils Johan Tjernlund. Till höger Jan Wredenberg

Från vänster: Roger Johansson, Sten Rigedahl, Nils Johan Tjernlund

På högra bilden: Från vänster: Sten Rigedahl, Göran Wredenberg och Åke Johansson